KIEPE VIỆT NAM

Công tắc giới hạn hành trình Kiepe VG 03/2

Mô tả: Kiepe VG 033/2, Limit switch VG 03/3 Kiepe, VG 033/3, Công tắc giới hạn hành trình VG 03/4, Công tắc hành trình Kiepe VG 033/4
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ: KIEPE
Ngày đăng: 22-03-2020

Chi tiết sản phẩm

Limit Switch VG Kiepe Việt Nam


 

enlightenedỨng dụng:

Kiepe Limit switches are designed for a maximum of safe operation under severe conditions. (i.e. conveyor lines, unloaders, bulk handling systems …)

Công tắc hành trình VG 03/1 Kiepe Việt Nam

 

Type Ref.

No. of Contacts

 

Ordering Code

Weight

 

N. C.

 

​ 

N. O.

 

 ​  

 

kg/ea.

VG 03/1 Kiepe Việt nam

1

1

92.038 143.101

0,72

VG 033/1 Công tắc hành trình Kiepe

2

2

92.038 143.111

0,72

VG 03/2 công tắc giới hạn hành trình Kiepe

1

1

92.038 143.201

0,73

VG 033/2 Đại lý Kiepe Việt Nam

2

2

92.038 143.211

0,73

VG 03/3 nhà phân phối Kiepe Việt Nam

1

1

92.038 143.301

0,77

VG 033/3 Kiepe

2

2

92.038 143.311

0,77

VG 03/4 limit switch Kiepe

1

1

92.038 418.501

0,50

VG 033/4

2

2

92.038 418.511

0,50

VG 03/9

1

1

92.038 143.401

0,80

VG 033/9

 

 

Spares

2

2

92.038 143.411

0,80  

 

VG 033/1 Kiepe Việt Nam

Công tắc giới hạn hành trình VG 03/2 Kiepe

KIEPE SITEC
 Name Part number Model code  Part number
HER 606 92.064 544.606 PEA2-2S-E1 10190
SLR 606 Kiepe 92.067 323.606 PED2-2S-E1  

Công tắc limit switch Kiepe VG 033/2 và VG 03/3 Kiepe

Công tắc limit switch Kiepe VG 033/2 và VG 03/3 Kiepe

Kiepe-Elektrik

Kiepe Việt Nam

Công tắc hành trình VG 033/3 Kiepe Việt Nam