KIEPE VIỆT NAM

Pull Rope Switch Kiepe Việt Nam | HEN 002 Kiepe

Mô tả: Kiepe Việt Nam, HEN 001 KIEPE, HEN 002 KIEPE, KIEPE VIỆT NAM, Công tắc giật dây sitec, sitec việt nam, đại lý sitec việt nam, kiepe elektrik việt nam
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: KIEPE
Ngày đăng: 12-03-2020

Chi tiết sản phẩm

 Kiepe Elektrik chuyên cung cấp các giải pháp cho các thiết bị bảo vệ băng tải dùng trong công nghiệp như Công tắc giật dây băng tải Kiepe, Công tắc dừng khẩn cấp Kiepe, công tắc an toàn Kiepe, Pull Rope Emergency Switch Kiepe Việt Nam

DANH MỤC SẢN PHẨM

1. Công tắc giật dây loại PAS Kiepe

2. Công tắc giật dây khẩn cấp loại LRS

3. Công tắc giật dây băng tải loại PRS Kiepe

4. Công tắc giật dây dòng HEN Kiepe

5. Pull rope ermergency switch HEN 211

6. Pull rope ermergency switch HEN 231

7. Công tắc giật dây dòng NTS Kiepe

8. SEG Kiepe Việt Nam

1. Công tắc giật dây loại PAS Kiepe

PAS 001 Kiepe

91.057 560.001

PAS 101 Kiepe việt nam

91.057 560.101

Spare parts and accessories

Đại lý Kiepe việt nam

Cable gland M20 x 1.5 (Sealing range 6 mm ... 12 mm)

113.51.00.15.10

Dummy screw M20 x 1.5

113.43.87.15.0

2. Công tắc giật dây khẩn cấp loại LRS 

LRS 004 Kiepe Việt Nam

93.046 690.004

LRS 022 Đại lý Kiepe Việt Nam

93.046 690.022

LRS 031 Kiepe

93.046 690.03

3. Công tắc giật dây băng tải loại PRS Kiepe

PRS 001 kiepe việt nam

-

91.063 293.001

PRS 101 công tắc giật dây kiepe

LED 230 V AC

91.063 293.101

PRS 102 công tắc giật dây khẩn cấp kiepe

LED 24 V DC

91.063 293.10

4. Công tắc giật dây dòng HEN Kiepe

KIEPE

SITEC

Name

Part number

Model code

Part number

HEN 001 Kiepe Việt Nam

91.043 450.001

SNA2-11S

10094

HEN 002 Kiepe elektrik

91.043 450.002

SNA2-22S

10100

HEN 003

91.043 450.003

SNA2-33S

10096

HEN 004 Kiepe

91.043 450.004

SNA2-11S-L1

 

HEN 005

91.043 450.005

SNA2-22S-L1

 

HEN 006 Nhà phân phối Kiepe

91.043 450.006

SNA2-23S-L1

 

HEN 017

91.043 450.017

SNA2-11S-V1

 

HEN 018

91.043 450.018

SNA2-22S-V1

10233

HEN 023

91.043 450.023

SNA2-11G

 

HEN 024

91.043 450.024

SNA2-22G

 

HEN 211

91.043 450.211

coming soon

-

HEN 221 Kiepe

91.043 450.221

coming soon

-

HEN 231

91.043 450.231

coming soon

-

HEN 501

91.043 450.501

coming soon

-

HEN 502

91.043 450.502

coming soon

-

HEN 701

91.043 450.701

SNA2-11S

10094

HEN 702

91.043 450.702

SNA2-22S

10100

5. Pull rope ermergency switch HEN 211

SEG 001 Kiepe

HEN 211 Kiepe Việt Nam

Kiepe Elektrik

Kiepe Việt Nam

Công tắc giật dây băng tải Kiepe Việt Nam

Pull Rope Emergency Stop Switches Kiepe Việt nam

6. Pull rope ermergency switch HEN 231

 

HEN 221 not included 91.043 450.221

HEN 231 included 91.043 450.231 

7. Công tắc giật dây dòng NTS Kiepe

NTS 001 Kiepe

NTS Kiepe

 

NTS 001

1

1

 

 

 

91.064 084.001

NTS 002

2

2

 

 

 

91.064 084.002

NTS 004

1

1

LED 230 V

 

 

91.064 084.004

NTS 005

2

2

LED 230 V

 

 

91.064 084.005

NTS 018

2

2

 

 

x

91.064 084.018

NTS 701

1

1

 

x

 

91.064 084.701

NTS 702

2

2

 

x

 

91.064 084.702

NTS 061

2 (Au)

2 (Au)

LED 24 V

 

x

91.064 084.061

Kiepe Elektrik

Kiepe Việt Nam

Công tắc giật dây băng tải Kiepe Việt Nam

Pull Rope Emergency Stop Switches Kiepe Việt nam